Top

Rozenkrans info

Informatie over de rozenkrans
Een rozenkrans is een gebedssnoer dat wordt gebruikt voor het rozenkransgebed in de Katholieke Kerk. De krans bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen. De rozenkrans dient drie maal doorlopen te worden. Bij elke kleine kraal wordt het ‘Weesgegroet’ gebeden, en bij elke grote kraal het ‘Onzevader’. Nadat de rozenkrans dus driemaal doorlopen is, is het ‘Weesgegroet’ dus in totaal 150 keer gebeden en het  ‘Onzevader’ 15 keer. Tijdens het gebed worden zowel het leven en lijden als de verrijzenis van Jezus overwogen. In plaats van het volledige rozenkransgebed wordt er echter vaak gebruik gemaakt van het zogenaamde rozenhoedje, het kleinere, derde gedeelte van het snoer. De naam rozenhoedje is afkomstig van afbeeldingen van Maria met een krans van rozen. Meestal wordt deze krans door Maria als kroon of onder een kroon gedragen.
 
Het ontstaan van de rozenkrans
Het ontstaan van de rozenkrans gaat terug naar de vroege middeleeuwen. Het bidden van alle 150 psalmen uit de Bijbel door kloostergemeenschappen kwam op. Deze psalmen werden in gebedsversie verzameld in een apart boek. Voor het ‘gewone’ kerkvolk werd echter een vereenvoudiging gemaakt, waardoor de 150 psalmen werden vervangen door 150 keer dezelfde gebedsformule te herhalen. Tot de 14e eeuw domineerde hierbij het ‘Onzevader’, maar daarna kwam het ‘Weesgegroet’ meer in zwang. Al snel werd het gebruikelijk om de 150 ‘Weesgegroeten’ op vaste plekken te onderbreken voor in totaal 15 ‘Onzevaders’. Hiermee was het rozenkransgebed zoals we het nu nog kennen een feit.
 
Legendes
In de late middeleeuwen was er sprake van een sterke Mariadevotie. Over het rozenkransgebed deden allerlei legendes de ronde, waardoor het snel populair werd. Eén van die legendes gaf zijn naam aan het gebed. De bewuste legende vertelt dat Maria de ‘Weesgegroetjes’ uit de monden van haar dienaren aan nam om ze vervolgens als rozen aan een snoer te rijgen en zichzelf hiermee te bekransen. Bovendien was Maria het symbool van de kerk, en de kerk werd op haar beurt weer ‘de bruid van Christus’ genoemd. Om deze reden is de rozenkrans ook het symbool voor een bruid geworden.
 
Geloofsgeheimen
Bij het beginnen van een nieuw ‘tientje’, de tien opeenvolgende ‘Weesgegroetjes’, overweegt de bidder een zogenoemd geloofsgeheim. Deze geloofsgeheimen betreffen allemaal belevenissen uit het leven van Jezus en Maria. In de traditie zijn er Vijf Blijde Geheimen, Vijf Droevige Geheimen en Vijf Glorievolle Geheimen. Een volledige rozenkrans zou dus alle geheimen overwegen. Een rozenhoedje overweegt maar één soort geheimen. Indien gelovigen iedere dag een rozenhoedje baden werd er over het algemeen een vast ritme aangehouden welke geheimen overwogen werden. Blijde Geheimen werden op maandag en donderdag gebeden, de Droevige Geheimen op dinsdag en vrijdag en de Gloerievolle Geheimen op woensdag, zaterdag en zondag. In 2002 werden er aan de geloofsgeheimen nog vijf Geheimen van het Licht toegevoegd door Paus Johannes Paulus II. Het gebruik van de rozenkrans begon in de 20e eeuw in onbruik te maken. Paus Johannes Paulus II vond dit zorgelijk. Hij was van mening dat het bidden van de rozenkrans belangrijk was in het gevecht tegen oorlog en onrecht.
 
Oktober rozenkransmaand
Een overwinnen van de Kerk op de Turkse vloot in 1571 werd door Paus Pius V toegewezen aan de kracht van het rozenkransgebed. Sindsdien wordt oktober gezien als rozenkransmaand.
 
Rozenkrans kopen
Een rozenkrans kopen kan je zowel offline als online. Door het gemak van het online bestellen en de goede foto’s die wij van de rozenkransen hebben gemaakt kunt u zeer gedetailleerd zien wat u in huis haalt.